Japonské slunce II - Japanese sun II

- srpen - August 2011 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 40 x 40 cm )  200,- EUR

zpět - back