Japonské slunce - velké - Japanese Sun - big

- prosinec - December 2012 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas ( 80 x 80 cм )   1000,- EUR

zpět - back