Japonský čtverec - Japanese square

- červen - June  2009 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 75 cm )   

zpět - back