K - jako kompozice - ,, C ,, as composition

- říjen - October 1995 - olej na plátně - oil on canvas ( 50 x 60 cm ) 

zpět - back