Kamenné růže - Stone rose

- leden - January 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 35 cm )

zpět - back