Karafa - Carafe

- březen - March  2021 - olej na plátně - olej on canvas  ( 60 x 90cm )  550 EUR

zpět - back