Klid v poušti - Peace in the desert

květen - May- 1994 - kresba tužkou - pen drawing  ( A3 ) 

zpět - back