Klid v poušti 2 - Calm in desert 2

- červen - June 2008 - olej na plátně - oil on canvas  ( 150 x 70 cm ) 

zpět - back