Klid v poušti 3 - Calm in Desert 3

- březen - March  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm )  720,- EUR

zpět - back