Klid v poušti - Calm in desert

listopad - November - 1990  - perokresba - pen drawing - ( A3 ) 

zpět - back