Kniha osudu 02 - Book of destiny  02

- březen - March  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 100 cm ) 750,-  EUR

zpět - back