Kniha osudu - 03. - Book of destiny - 03.

- říjen - October  2021 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 60cm )  390 EUR

zpět - back