Kniha osudu - Book Of Destiny

- říjen - October  2006 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk (  50 x 70 cm )  550,- EUR

zpět - back