Kompozice 2 - Composition 2

- říjen - October 1995 - olej na plátně  - oil on canvas ( 40 x 70 cm ) 

zpět - back