Kompozice 4 - Composition 4

- březen - March 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 120 x 80 cm ) 

zpět - back