Kompozice 7 - Composition 7

          - listopad - November 1995 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 80 x 110 cm )          

zpět - back