Kompozice 2020A

- květen - May  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 45 x 55 cm )  270,-  EUR

zpět - back