Kompozice 2020B

- květen - May  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 80 cm )  270,-  EUR

zpět - back