Kompozice červená - Composition Of Red

- březen - March 1997 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas( 60 x 40 cm )  

zpět - back