Kompozice modrá 2 - Composition Of blue 2

- srpen - August 2008 - kombinovaná technika  na desce - combined art on desk ( 50 x 70 cm )

zpět - back