Kompozice modrá - Composition Of Blue

- březen - March 2003 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 55 x 66 cm ) 

zpět - back