Kompozice pastelová 01 - Composition Of Pastel

- listopad - November 1995 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 50 x 55 cm )

zpět - back