Kompozice pastelová 2 - Composition Of Pastel 2

- červen - June 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 40 cm ) 

zpět - back