Kompozice pastelová 3 - Composition Of Pastel 3

- leden - January 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 52 x 66 cm ) 

zpět - back