Kompozice popraskaná - Composition of cracky

- červen - June 1997 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 90 x 50 cm ) 

zpět - back