Kompozice zelená - Composition Of Green

- říjen - October 1995 - olej na plátně - oil on canvas ( 60 x 40 cm )

zpět - back