Kompromis

- září - September  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 90 x 70 cm )  580,-  EUR

zpět - back