Kořeny - Roots

- říjen - October 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 90 x 68 cm ) 

zpět - back