Kristova noha roku 2000 - Christ leg of the year 2000

-  1992 - kombinovaná technika  - combined art

zpět - back