Kříž - Cross

- srpen - August 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 50 cm ) 

zpět - back