Kufr - Suitcase

- březen - March  2021 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 45cm ) 760 EUR

zpět - back