Lada

- březen - March  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm )  880,- EUR

zpět - back