Loď na poušti 3 - Ship in the desert 3

- červen - June 2008 - olej na plátně - oil on canvas  ( 130 x 70 cm ) 

zpět - back