Loď na poušti - Ship in the desert

- srpen - August 2002 - olej na plátně - oil on canvas  ( 150 x 70 cm ) 

zpět - back