Mafian

- květen - May 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 70 x 50 cm ) 

zpět - back