Magický trojůhelník 2 - Magic triangle 2

- březen - March  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 145 x 85 cm )  800,- EUR

zpět - back