Magický trojúhelník 3 - Magic triangle 3

- červen - June  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 90 x 71 cm )  750,-  EUR

zpět - back