Malý listopad - Small November

- leden - January 2002 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 65 x 90 cm ) 

zpět - back