Malý pohled do jiné dimenze - Small looking to another dimension

- únor - February  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 55 x 30 cm )  250,-  EUR

zpět - back