Massive Attack

- leden - January 2002 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 45 x 55 cm ) 

zpět - back