Mé dva světy - My two worlds

- květen - May 1995 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 40 cm  )

zpět - back