Mé dva světy 2 - My two worlds 2

- prosinec - December 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 75 cm )

zpět - back