Mé dva světy 3 - My two worlds 3

- listopad - November 1998 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 75 cm )

zpět - back