Mé dva světy 4 - My two worlds 4

- červen - June 2003 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 75 cm ) 

zpět - back