Měsíc pánem noci - Moon, the master of night

- říjen - October 2002 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 50 cm ) 

zpět - back