Měsíční akropole 3 - Moon akropolis 3

- březen - March  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 50 x 50 cm )  550,- EUR

zpět - back