Měsíční svit - Moon light

- duben - April 2003 - kombinovaná technika - combined art on canvas ( 100 x 95 cm ) 

zpět - back