Mexické slunce - Mexican sun

- leden - January 2011 -  olej na plátně - oil on canvas ( 50 x 60 cm )

zpět - back