Minulost a budoucnost 2 - History and  Future 2

- březen - March 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 65 cm )  800,- EUR

zpět - back