Minulost a budoucnost ( velký ) - History and  Future ( Big )

- říjen - October  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm )  1000,- EUR

zpět - back